Reklamační podmínky

Reklamace se uplatňují písemně e-mailem. 

Podání reklamace

Budeme od vás potřebovat: název zboží, číslo objednávky, popis zjištěných vad, datum prodeje.
Zašlete nám e-mail: info@taketaketake.cz

Zaslání reklamovaného zboží

Kupující doručí reklamované zboží poštou nebo osobně na adresu Vratislavova 7, 128 00 Praha 2. Zboží je nutné doručit k reklamaci kompletní.

Rozhodnutí o reklamaci a vrácení peněz

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 14 pracovních dnů od jejího doručení a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly, se známkami neoprávněného či neodborného zásahu apod. Peníze za zboží vám zašleme na váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 30 dnů od doručení zboží na naši adresu.