Obchodní podmínky

Všechny knihy a plakáty uvedené v e-shopu máme skladem. Produkty expedujeme obvykle do 2 pracovních dnů po přijetí objednávky (v případě platby převodem z účtu po přijetí platby). 

1 Práva a povinnosti prodejce

a) Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do tří pracovních dnů od přijetí objednávky, v případě platby předem na účet do tří pracovních dnů od přijetí platby.

b) Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu Take Take Take, a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek a hodnocením kvality služeb. Na písemnou žádost nakupujícího podle bodu 2d) je prodávající povinen údaje o tomto nakupujícím vymazat z databáze zákazníků.  

c) Pokud nakupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží podle bodu 2b), prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího pozastavit, případně odmítnout.  

d) Za splnění podmínek uvedených v bodě 2c) prodejce vrátí částku zaplacenou nakupujícím za vrácené zboží převodem na účet kupujícího, a to do sedmi pracovních dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží (balné, poštovné, dobírkovné). 

2 Práva a povinnosti nakupujícího

a) Nakupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

b) Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží včetně všech poplatků uvedených v závazné objednávce (poštovné, balné, dobírkovné). Nevyzvedne-li si nakupující zboží do 14 dnů, objednávka bude zrušena.

c) Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zaplacené zboží (prodejce nevrací částku zaplacenou za balné, poštovné nebo dobírkovné) za splnění následujících podmínek: vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené, v případě multimediálních a audio nosičů nesmí být porušen igelitový přebal. Nakupující doručí zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce Take Take Take. Do zásilky s vráceným zbožím prosím vložte kopii útržku z dobírkové nebo balíkové složenky.

d) Pokud nakupující při objednání zboží zvolí platbu předem na účet prodejce, zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do 7 dní od její realizace. Pokud prodejce v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, bude objednávka prodejcem zrušena.  

Kontaktní adresa:
Na Květnici 700/1A
140 00 Praha 4

Provozovatel:

Take Take Take s.r.o.
Na Květnici 700/1A
140 00 Praha 4 – Nusle
IČO: 09166009
nejsme plátci DPH

č. ú.: 2344242002/5500

Knihy zasíláme i na Slovensko, stačí zvolit formu foručení Zásilkovna a vybrat si preferovanou pobočku k vyzvednutí. 
Po domluvě zasíláme i jinam do zahraničí – kontaktujte nás na e-mailu info@taketaketake.cz.