Ochrana osobních údajů

Společnost Take Take Take s.r.o., se sídlem Na Květnici 700/1A, 140 00 Praha 4, IČ 09166009, zpracovává v případě vaší poptávky zboží či služeb ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje: 

- jméno a příjmení
- adresu
- emailovou adresu
- telefon

Jméno, příjmení, adresu, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro zpracování vaší objednávky. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou společností Take Take Take s.r.o. zpracovávány po dobu jednání o smlouvě a uzavření smlouvy mezi vámi a Take Take Take s.r.o. nejdéle 3 roky od vaší poslední objednávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Pro účely zasílání newsletterů zpracováváme pouze e-mail a jméno.

Zpracování osobních údajů je prováděno společností Take Take Take, s.r.o. tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávat pouze pověření zaměstnanci prodávajícího.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: 

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.