Sans Retour

SANS RETOUR – Výtvarníci ruské emigrace v meziválečné Praze
Památník národního písemnictví / 2020 / 300 stran / ISBN 978-80-87376-66-9