Edice současné poezie

Grafická úprava edice
nakladatelství Odeon / 2020–dosud / zatím existuje 7 svazků.