Jak jsme se vznášeli

Nadim Samman & Julian Charrière
Cena: 350 Kč Původní cena:

Skladem

Napůl cestopis, napůl esej. Autoři knihy Jak jsme se vznášeli rozehrávají fantazii a otevírají dávná traumata atolu Bikini. Tento tichomořský „ráj na zemi“, tvořený několika ostrůvky, byl v letech 1946–1958 během jaderných zkoušek vystaven třiadvaceti obrovským výbuchům. Od té doby se o jeho osud zajímá málokdo. Kniha přepíná mezi osobním vyprávěním o pouti nad mořskou hladinou i pod ní a kritickým přezkoumáváním postkoloniální geografie. Rozvíjí při tom úvahy o subjektivitě a lidském vnímání místa. Vyprávění se v sérii propracovaných obrazů s pokorou vydává do psychologických
a estetických hlubin zámořské výpravy, plné náročných ponorů.

 

Přeložil Kryštof Herold / 144 stran / 120 × 185 mm / vazba V4
ISBN 978-80-907699-6-0

Nadim Samman

Teoretik umění. Doktorát získal na Courtauldově institutu umění
v Londýně. Nyní žije v Berlíně, kde působí jako kurátor
v KW institutu pro moderní umění. Portfolio editorských
prací, odborných článků a příspěvků do uměleckých katalogů
rozšířil prozaickou prvotinou Jak jsme se vznášeli.

Julian Cherrière

Švýcarský umělec nyní žijící v Berlíně. Jeho práce spojuje oblasti životního prostředí a kulturní historie. Jeho fotografické projekty často vznikají na odlehlých místech s výraznou geofyzickou identitou. Prací na těchto místech zkoumá vztah lidstva k přírodě, vytvářené nepředstavitelně dlouhým geologickým vývojem planety.